דגל בריטניה - סיוע ליצואנים ביצוא לבריטניה

בריטניה

עיר בירה

לונדון

אוכלוסיה

68 מיליון

מטבע נוכחי

לירה שטרלינג

הנספח הכלכלי של ישראל

עופר פורר

נתוני הסחר עם ישראל

סך היצוא

3569

מיליון דולר

סך היבוא

1916

מיליון דולר

סך המסחר

5485

מיליון דולר