2023 SelectUSA Investment Summit

02.01.2023

שתפו :

דגל גרמניה - סיוע ליצואנים המייצאים לגרמניה

סיפורן של כלכלות משלימות - עם הנספחת הכלכלית בברלין - 13.9.23

דגל פנמה - מכון היצוא יכול לספק לעסקים מקומיים כלים ומידע ליצוא מוצרים לפנמה

עשיית עסקים עם פנמה - 13.9.23

Medical products registration and sales in China - 7.9.23

Rio Innovation Week

Rio Innovation Week

משלחת עסקית של שר הכלכלה והתעשייה ביפן

09.10.2023

משלחת עסקית בכירה תתלווה לביקורו הרשמי של שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת, ביפן