עשיית עסקים עם פנמה - 13.9.23

שתפו :

דגל פנמה - מכון היצוא יכול לספק לעסקים מקומיים כלים ומידע ליצוא מוצרים לפנמה

What's in the webinar?

Panama is an isthmus that unites South America and Central America, bordered to the east by Colombia, to the west by Costa Rica, to the north by the Caribbean Sea and to the south by the Pacific Ocean. This strategic geographic position in the center of the American continent, together with a multi-platform transport infrastructure, a highly connected logistics sector, a stable dollarized economy, and a strong financial and services sectors, make Panama an essential point for trade. As if this were not enough, in recent years the country has put forth various tax incentive policies for foreign companies that want to do business in Panama, and entered into a Free Trade Agreement with Israel that went into effect on January 1, 2020.

 

How can Israeli companies make use of the available opportunities to increase trade balance in our favor?

 

The webinar will deal with tools and information for companies who wish to discover how to do business in Panama, and also take advantage of the opportunities it offers as a doorway to the LATAM region, and the American continent.

 

Speakers:

Itai Bardov, Ambassador of Israel to Panama

Isabel Mendez, Director of Trade and Economic Affairs, Embassy of Israel in Panama

Eli Faskha, President, Panama–Israel Chamber of Commerce

 

דגל גרמניה - סיוע ליצואנים המייצאים לגרמניה

סיפורן של כלכלות משלימות - עם הנספחת הכלכלית בברלין - 13.9.23

Medical products registration and sales in China - 7.9.23

Rio Innovation Week

Rio Innovation Week

RIC

RIC ANNUAL EVENT